DRAAIBOEK GRIFFIE


De griffier van de gemeente Utrecht heeft dit draaiboek nodig om te weten hoe de dag van de kinderraad eruit ziet.

Vul het in en stuur het op aan de griffie.

Download Draaiboek griffie hier
DRAAIBOEK GRIFFIE